A COLLECTION BY | MỘT BỘ SƯU TẬP CỦA

Liam

1st Artwork: [Blue Lady]

2nd Artwork: [Turquoise Girl]

[Blue Lady] & [Turquoise Girl]

Giữa khoảng không vô định, sự kết nối làm con người ta cảm nhận được giá trị hiện diện hơn bao giờ hết. 

Đó là mối nhân duyên giữa bầu trời và thiên nhiên thể hiện qua tác phẩm “The Blue Lady”, không có những cánh bướm trên nền vải màu trời, chỉ có sự mơ hồ chìm sâu, và lắng lại theo năm tháng. 

Nhưng rồi liệu bầu trời sẽ mãi xanh trong? “The Turquoise Girl” với câu chuyện về sự chia cắt giữa nỗi tuyệt vọng đen tối hay chính mảng đen của bụi bẩn ra khỏi màu xanh bầu trời thanh khiết, dẫu đó đôi khi chỉ là mơ ước, và rồi điểm lên những bông hoa của sự sống, không phải nơi bầu trời sáng trong kia, mà từ trong những gì điêu tàn, đen tối nhất.

In the midst of the infinity, the connection makes people feel the value present more than ever.

That is the predestined relationship between the sky and nature shown in the work "The Blue Lady", there are no butterflies on the sky-colored fabric background, only the ambiguity sinks deep, and settles down over the years.

Will the sky forever be blue?  “The Turquoise Girl” with the story of the separation between the dark despair or the very black patch of dirt from the pure blue sky, even if it is only a dream sometimes, and then the flowers blooming, not in the bright sky, but in the darkest ruins.

Tác phẩm đầu tiên là sự ghép nối giữa những phần riêng rẽ với nhau. Mỗi phần được hoàn thiện riêng và sắp đặt một cách tinh tế để hình thành bộ váy thanh nhã và nhẹ nhàng.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ nhận thức về sự kết nối giữa bầu trời và thiên nhiên từ góc nhìn Liam. Trên nền trắng tinh khiết, những mảnh vải voan màu xanh đại diện cho bầu trời bay phấp phới. Một màu xanh thanh khiết như quá khứ xưa cũ của thành phố Đà Nẵng. Song song và chồng lấp lên nhau, những dải voan màu trắng đại diện cho bản chất tinh khôi của thiên nhiên.

The first work is a juxtaposition of separate parts.  Each piece is individually finished and delicately arranged to form a delicate and light dress.

 The work is inspired by the perception of the connection between the sky and nature from Liam's perspective.  On a pure white background, pieces of blue chiffon represent the fluttering sky.  A pure blue like the old past of Da Nang city.  Parallel and overlapping, the white chiffon bands represent the pure essence of nature.

Nhưng, chỉ với một ánh nhìn, người ta dễ dàng nhận ra được những cánh bướm được đính kết một cách tinh tế. Vấn đề là, ở đâu?

Đúng thế, không một cánh bướm nào được thể hiện trên nền vải của màu trời cả. Nhìn tổng thể tác phẩm như một sự hòa hợp giữa thiên nhiên, bầu trời, một mối nhân duyên có hậu, nhưng liệu rằng bạn có thấu cảm được nỗi niềm tác giả đọng lại trong sau những phút sáng tạo bùng nổ: “Vậy thì trong bầu trời xanh kia, tôi tìm những cánh bướm ở đâu?”

However, with just one look, one can easily recognize the delicately attached butterfly wings. The problem is, where?

That's right, not a single butterfly is shown against the fabric of the sky.  Looking at the work as a whole as a harmony between nature, the sky, a happy predestined relationship, but can you feel the author's feelings left behind after the explosive creative moments: "So then  In that blue sky, where do I find butterflies?"

Cô gái xanh ngọc với sự táo bạo, nổi loạn và thêm phần cá tính. Đó là những lời mô tả mà Liam dành cho tác phẩm thứ 2 này. 

Hai tông màu chính được sử dụng là đen và xanh ngọc. Đen mang ý ẩn dụ cho những cái xấu xa, cái tuyệt vọng, ở đây ta có thể hiểu rằng, cái xấu xa ẩn trong hành vi của con người, và cả trong sự phẫn nộ từ đất mẹ thiên nhiên, nỗi tuyệt vọng cho những ai đang giãy dụa giữa sự phán xét của đời, dẫu mình làm đúng. Ở một khía cạnh khác, màu xanh ngọc thể hiện cho khái niệm môi trường.  Có thể bạn chưa biết, xanh ngọc là sự hòa quyện của sắc xanh thẳm trời cao, chút vàng ươm của sáng tạo và điểm sắc trắng tinh khôi. Sự quyện lẫn các màu sắc mang thông điệp bầu trời gửi gắm đến người thưởng thức một góc nhìn và sắc thái nghệ thuật sâu hơn.

 Turquoise girl with bold, rebellious and added personality.  Those are the descriptions that Liam has for this second work.

The two main tones used are black and turquoise.  Black is a metaphor for the evil, the desperate, here we can understand that the evil hidden in human behavior, and also in the anger from the motherland of nature, the despair for  those who are struggling in the midst of life's judgment, even if they do the right thing.  In another aspect, turquoise represents the concept of the environment.  You may not know, turquoise is a blend of deep blue sky, a little bit of creativity and pure white.  The mixture of colors brings the message of the sky to the audience with a deeper artistic perspective and nuance.

Khác với  “The Blue Lady”, hai tông màu của  “The Turquoise Girl” được phân cách rõ rệt và Màu sắc được phân bố đối lập thay vì đan xen hài hòa. Đó là ý đồ của tác giả khi muốn làm nổi bật lên niềm mong mỏi được chia tách sự tuyệt vọng khỏi môi trường sống của con người. Hoặc có hay chăng, đó là phần con và phần người - ta liệu rồi sẽ vô tri, hay sẽ nhận thức và hành động? Nhưng dường như đó là điều bất khả, bởi lẽ ai rồi cũng có cho mình những ẩn khuất, thấy đó, cảm đó, nhưng lại lựa chọn thờ ơ. 

Unlike "The Blue Lady", the two tones of "The Turquoise Girl" are clearly separated and contrasted instead of harmoniously interwoven.  It is the author's intention when he wants to highlight the desire to separate despair from the human environment.  Or is it the child and the human part - will we eventually be ignorant, or will we perceive and act?  But that seems to be impossible, because everyone has their own hidden secrets, seeing and feeling, but choosing to be ignoring 

Vậy thì phải gửi gắm niềm hy vọng ở đâu? những bông hoa. Không chỉ tập trung vào 1 phần màu. Lần này, hoa điểm nhấn xuất hiện cả trên phần vải voan màu đen tuyền. Bông hoa nở giữa trời đen như chút an ủi về niềm hy vọng, bởi lẽ biết đâu được, giữa lúc tối tăm nhất của nhận thức, đó là lúc ta học được bài học của bản thân và sửa đổi? Một sức sống mãnh liệt và đầy niềm tin.

So where should hope be placed?  flowers.  Don't just focus on 1 color part.  This time, floral accents appear even on the jet-black chiffon fabric.  The flower that blooms in the dark sky is like a little consolation about hope, because who knows, in the darkest moment of awareness, that's when we learn our lessons and make amends?  A strong vitality and full of faith.

Turquoise Girl, Light Leak IV 

Blue Lady, Light Leak IV 

Lời kết | Epilogue

Sáng tạo nghệ thuật sẽ chẳng bao giờ ngưng lại ở một nét vẽ, một trang giấy hay từng mảnh thủ công, mà sáng tạo chỉ đơn giản là mang cái đẹp đến với người thưởng thức. Liam chọn thời trang, hay những gì hòa hợp với hình thể con người, Những gam màu đơn lẻ kết nối hài hòa với nhau, nhưng lại chất chứa trong đó những mảnh thông điệp về sự nhận thức, niềm tin và cả nỗi tuyệt vọng qua từng đường nét của tác phẩm. 

Artistic creation will never stop at a stroke, a page or a piece of craft, but creativity simply brings beauty to the beholder.  Liam chooses fashion, or what harmonizes with the human body, Single colors connect harmoniously, but contain fragments of messages of awareness, faith and despair through every line of the artwork.

Người viết | Writer: Cẩm Nhung

creARTe muốn lắng nghe bạn!

We want to hear your voice!

Bạn đang có những suy tư, trăn trở nào?      Những câu hỏi nào đang dâng lên trong bạn? Bạn có suy nghĩ gì về những tác phẩm trên? Bạn muốn gửi đến tác giả điều gì?

Hãy cũng gửi những dòng tâm sự đó đến với creARTe bằng cách bấm vào nút bên dưới để chúng mình có thể hiểu bạn hơn nhé! Tụi mình đang rất mong chờ để được nghe chia sẻ đến từ tất cả mọi người!

Bạn hoàn toàn có thể không chia sẻ cảm xúc của mình nếu muốn. creARTe hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể diễn đạt thành lời. Vậy nên hãy để lại cho tụi mình một ít thông tin để tụi mình biết được rằng triển lãm này đã chạm được đến bạn nhé

You don't have to share your feelings or emotions if you want. creARTe understands that not everything can be put into words. So just leave us a little bit of information so we could know that this Exhibition has reached you.

What concerns do you have?                              What questions have arisen in you?                What are your thoughts on the above works? What do you want to convey to the author?

Please send those words to creARTe by clicking the button below so we can get to know you better! We are looking forward to hearing from everyone!

Thông tin Nghệ sĩ | Artist's Contact

Mobile Phone: 0522 958 926

Email: tule06915@gmail.com

Liam